Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών

Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών

 

Η Mobidec Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί ,στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς που διαθέτουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, έχει αναλάβει τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών ειδικών κτιρίων και σύνθετων τεχνικών έργων με συνέπεια ως προς την αισθητική , τη λειτουργικότητα αλλά και την περιβαλλοντική πολιτική της κάθε αναθέτουσας εταιρίας.
Φιλοσοφία του σχεδιασμού:

  • η δημιουργική σκέψη που αποφεύγει την τυποποίηση
  • η δημιουργία κτιρίων και χώρων με ταυτότητα και υψηλή αισθητική
  • η λειτουργικότητα και η βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων
  • η συνεχής ενημέρωση για νέες τάσεις και πρωτοποριακά υλικά
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ