Αξιολόγηση – Κατάταξη Τουριστικών Μονάδων

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α)

Συχνές Ερωτήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το net metering και τα φωτοβολταϊκά συστήματα!

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί τεχνικών θεμάτων

Τechnical Due Diligence

Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε διαφορές Ακίνητης Περιουσίας και διαφορές επί Κατασκευαστικών Θεμάτων σε Ιδιωτικά και Δημόσια Έργα

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ