Σύνταξη στατικών μελετών

Σύνταξη στατικών μελετών

 

Κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων λογισμικών επίλυσης, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών για:

  • Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος (Μπετόν)
  • Μεταλλικές Κατασκευές
  • Σύμμικτες Κατασκευές
  • Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας
  • Τοιχία Αντιστήριξης
  • Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών
  • Σεισμική επάρκεια κτιρίων
  • Ενισχύσεις φέροντος οργανισμού

και παρέχουμε τη δυνατότητα οικονομικότερων επιλογών ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις τόσο της αντισεισμικότητας όσο και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ