Επεμβάσεις Κτιριακού Κελύφους

Οι επεμβάσεις ενεργειακής ανάπλασης κτιριακού κελύφους είναι καθοριστικές για το σύνολο της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου. Στη MOBIDEC άξονας δράσης είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη άνεσης των χρηστών στο εσωτερικό κτιριακό περιβάλλον, την μείωση των κτιριακών ενεργειακών αναγκών και την προστασία μιας κατασκευής από τις φυσικές και χημικές επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Η MOBIDEC προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής στους παρακάτω τομείς:

  • Θερμομόνωση
  • Ενεργειακά κουφώματα και υαλοπίνακες
  • Στεγάνωση
  • Ηχομόνωση
  • Εφαρμογές κάλυψης της θερμομονωσης
  • Ενεργειακά, θερμομονωτικά, ψυχρά χρώματα
  • Εφαρμογές Φυτεμένου Δώματος
  • Εφαρμογές CoolRoof
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ