Ενεργειακή Συντήρηση Κτιρίων

Οι υπηρεσίες μας σχετικά με την Ενεργειακή Συντήρηση Κτιρίων περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση Ενεργειακής Απόδοσης
 • Έλεγχο Ενεργειακής Απόδοσης
 • Απαραίτητες επεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης, ενεργειακής και λειτουργικής απόδοσης

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Εγκατάσταση και χειρισμό Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (Building Energy Management Systems)
 • Λειτουργία βλαβοληπτικού κέντρου
 • Προληπτική συντήρηση
 • Επανορθωτική επέμβαση πεδίου
 • Σύστημα διαχείρισης ανταλλακτικών
 • Σχεδιασμόςς δράσεων αδιάλειπτης λειτουργίας
 • Σύνταξη αναφορών
 • Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ