Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

 

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο ως προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά περισσότερο ως προς τους πολίτες της.

Η Mobidec Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί, συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες απαιτήσεις των κτιρίων, αναλαμβάνει, με συνέπεια και επαγγελματισμό, την ενεργειακή επιθεώρηση κάθε κτιριακής εγκατάστασης και προβαίνει στην εκτίμηση της κατάστασης του κτιρίου από ενεργειακή άποψη.
Έμπειροι συνεργάτες με άδεια ενεργειακού επιθεωρητή εγκεκριμένη από το ΥΠΕΚΑ πραγματοποιούν πλήρη αποτύπωση του ακινήτου ελέγχοντας τόσο τα δομικά όσο και τα ηλεκτρομηχανολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Αξιολογώντας και αναλύοντας τα στοιχεία που συλλέγουν, υπολογίζουνι την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση  και την υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου και εκδίδουν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Επιπλέον, η Mobidec Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί αξιοποιώντας την κείμενη νομοθεσία, τη γνώση, και την εμπειρία της πάνω σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και λύσεις, σε συνεννόηση με τους πελάτες της, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με το μέγιστο οικονομικό όφελος.
Παράλληλα, διαθέτοντας στο δυναμικό της, έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων που απαιτούν τα προτεινόμενα μέτρα.
Με τον τρόπο αυτό, ολοκληρώνεται η διαδικασία ενεργειακής αναβάθμισης καλύπτοντας έτσι ολικά τις ανάγκες των πελατών που την εμπιστεύονται.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ