Οικοδομικές Άδειες

Διεκπεραίωση διαδικασιών για έκδοση οικοδομικών αδειών δόμησης, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, νομιμοποιήσεων, χορηγήσεων παρέκκλισης

 

Με το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο μηχανικός είναι πλέον εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ορθότητα και την αρτιότητα της άδειας. Απαιτείται λοιπόν άριστη γνώση όλης της ισχύουσας νομοθεσίας για να διασφαλιστεί το σωστό αποτέλεσμα και να μη προκύψουν προβλήματα κατά την κατασκευή.

Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας, της επιτρέπει την διεκπεραίωση διαδικασιών, με ευθύνη και συνέπεια, εντός προκαθορισμένου στενού χρονοδιαγράμματος, για έκδοση αδειών δόμησης σε όλη την Ελλάδα για κάθε τεχνικό έργο όπως:

 • Μονάδες Μεταποίησης – Βιομηχανίες
 • Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (logistic centers) – Εμπορικές Αποθήκες
 • Τουριστικά Καταλύμματα
 • Καταστήματα Εμπορίας Τροφίμων
 • Πρατήρια Υγρών και Αερίων Καυσίμων
 • Συνεργεία – Σταθμοί αυτοκινήτων – ΙΚΤΕΟ
 • Εμπορικά Κέντρα – Κτίρια Γραφείων
 • Κτίρια Υγείας
 • Εκπαιδευτήρια
 • Κατοικίες
 • Δημόσια Έργα

και μία πληθώρα άλλων οικοδομικών έργων καθώς επίσης και αδειών που αφορούν σε προσθήκες, εργασίες μικρής κλίμακας, κατεδαφίσεις, επισκευές, αλλαγή χρήσης χώρων, ενισχύσεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.

Για την επίτευξη του στόχου, που είναι η αρτιότερη και συγχρόνως ταχύτερη έκδοση της άδειας δόμησης, η εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποστήριξης των σχετικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες και μεριμνά για την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων ώσπου να επιτευχθεί η έκδοση της άδειας δόμησης.

Η προώθηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών εξαρτάται από την επιμέλεια, την πληρότητα και ποιότητα των μελετών που υποβάλλονται επομένως κύριος εταιρικός στόχος στο πεδίο αυτό είναι η εκπόνηση άρτιων μελετών.

Τέλος, η εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει με υπευθυνότητα τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων που προηγούνται της άδειας δόμησης, όπως έγκριση από το δασαρχείο, την αρχαιολογία, κλπ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ