Φωτοβολταϊκά στέγης

Το νέο ειδικό πρόγραμμα, που θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις  στέγες οικιακών καταναλωτών. Απευθύνεται σε όλα τα νοικοκυριά, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος έως 6 κιλοβάτ.

Το νέο ειδικό πρόγραμμα  του ΥΠΕΝ προβλέπει, μεταξύ  του οικιακού καταναλωτή, κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος και του προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή κατανάλωσής του στο κτίριο, την υπογραφή «Σύμβασης Συμψηφισμού», σύμφωνα με την οποία η ενέργεια που δεν καταναλώνεται την ώρα που παράγεται πωλείται στο δίκτυο, με σταθερή τιμή αναφοράς. Η  σύμβαση για την πώληση της ενέργειας έχει διάρκεια 20 έτη, με τιμή αποζημίωσης 87 ευρώ/MWh.

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των ΦΒ συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, τα οποία έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) καθώς και την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα και τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους.

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές και οικισμούς, αλλά και σε εκτός σχεδίου περιοχές.