Φωτοβολταϊκά Συστήματα, για αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας

Γίνε τώρα παραγωγός του δικού σου ρεύματος!

 

Σήμερα μπορείτε να παράγετε ηλεκτρική ενέργεια για την κατοικίας σας, εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγετε συμψηφίζεται με την κατανάλωση σας και έτσι μειώνετε στο ελάχιστο το λογαριασμό του ρεύματος σας, ανεξάρτητα από την εταιρεία – πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που έχετε επιλέξει.

Παράλληλα βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος!

 

Net Metering, το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού που επιτρέπει στους καταναλωτές να μηδενίσουν το κόστος του ηλεκτρικού τους ρεύματος με αυτοπαραγωγή μέσω φωτοβολταϊκών!

 

Με το Net Metering, το κάθε νοικοκυριό έχει οικονομική σταθερότητα στους λογαριασμούς του, καθώς προστατεύεται από ενδεχόμενες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και πληρώνει λιγότερο.

 Οι επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, κερδίζουν από την δυνατότητα ανάκτησης του ΦΠΑ, αλλά και από τη μείωση του φορολογητέου ποσού λόγω της ετήσιας απόσβεσης του συστήματος, ενώ αποτελεί και επιλέξιμη δαπάνη κατά την ένταξη της επιχείρησης σε προγράμματα επιχορήγησης.

 • Τι είναι:

To Net Metering είναι μια συμφωνία με την επιχείρηση ηλεκτρισμού, που επιτρέπει στον καταναλωτή να εγκαταστήσει ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για να καλύψει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

 • Πώς λειτουργεί:

Αν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο καταναλωτής παρήγαγε περισσότερη ενέργεια από αυτή που κατανάλωσε, τότε το πλεόνασμα παρέχεται δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αντίθετα, αν παρήγαγε λιγότερη ενέργεια από αυτή που κατανάλωσε, πληρώνει μόνο για τη διαφορά.

 • Πότε και πώς πραγματοποιείται ο συμψηφισμός: 

Στην Ελλάδα ισχύει ο ενεργειακός συμψηφισμός σε ετήσιο κύκλο. Ο τελικός συμψηφισμός και η εκκαθάριση γίνεται στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε έτους. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό δεν μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια και δεν υπάρχει ανταποδοτικό όφελος.

 • Πόσο διαρκεί η σύμβαση με τον πάροχο:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ενεργειακού συμψηφισμού είναι είκοσι πέντε (25) χρόνια.

 • Ποιους αφορά:

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις (ιδιοκτήτες και μισθωτές)

 • Τι κερδίζει το ακίνητο:

Με την εγκατάσταση συστήματος Net Metering αυξάνεται αυτόματα η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου, λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

 • Γιατί να το κάνω: 

Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός. Αυτό σημαίνει ότι το πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας δεν πληρώνεται σε χρήματα, ενώ σε περίπτωση μειωμένης παραγωγής πληρώνεται μόνο η διαφορά παραγωγής-κατανάλωσης. Έτσι μπορώ να αυξήσω τις ενεργειακές μου ανάγκες χωρίς να αυξήσω και το κόστος

 • Πώς μειώνει τις χρεώσεις: 

Το Net Metering μειώνει την αξία ρεύματος, δηλαδή τις χρεώσεις που καθορίζονται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

 • Τι προσφέρει: 

Μπορεί να μειώσει την συνολική ετήσια αξία ρεύματος από 60 έως 80% ανάλογα με το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται τις ώρες λειτουργίας των φωτοβολταϊκών.

 • Σε ποιον να απευθυνθώ:

Πριν καταλήξετε, μιλήστε μαζί μας, για ποιοτικές και οικονομικές λύσεις, δεδομένου ότι η ποιότητα της εγκατάστασης μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης.

 • Τι να προσέξω: 

Από πλευράς σχεδίασης υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε σχέση με τα κλασικά διασυνδεδεμένα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα,. Ενδεικτικά: Εξοικονόμηση χώρου (ένα απλωμένο σύστημα που καταλαμβάνει όλο το χώρο δεν μπορεί να επεκταθεί εύκολα ώστε να καλύψει τυχόν μελλοντική αύξηση της κατανάλωσης), Προσανατολισμός και κλίση του συστήματος (μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το ποσοστό της ιδιοκαταναλισκόμενης ενέργειας και άρα και τη μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων), Δυνατότητα συμπλήρωσης και συνεργασίας του συστήματος με έξυπνα συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης της ενέργειας.