Ενεργειακή Επιθεώρηση

house energetic - 3d rendering - isolated on white

 

 

 

 

Ενεργειακή επιθεώρηση ονομάζεται η διαδικασία εκτίμησης των καταναλώσεων ενέργειας ενός κτιρίου κατά την διάρκεια ενός χρόνου σε συνάρτηση με τους παράγοντες που την επηρεάζουν,και εφαρμόζεται με στόχο την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), το οποίο αποτυπώνει την ενεργειακή συμπεριφορά (ενεργειακή απόδοση kWh/m2/έτος) του εξεταζόμενου κτηρίου.

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από την εταιρεία μας και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες από Α+ έως Η), ενώ καταγράφονται και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Με την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σχηματίζεται σαφής εικόνα για την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Ο επιθεωρητής προτείνει διορθωτικά μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που θα αναβαθμίζουν το κτίριο και θα συντελέσουν στο οικονομικό όφελος του ιδιοκτήτη.

 header_image1

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ και συνολικά,

β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,

γ) στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ),

δ) στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την χρήση του.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με την εταιρία μας.