Ενεργειακή Αναβάθμιση Επαγγελματικών Κτιρίων

  • TransitionNetZeroDesignParadigms5-28-14
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια (net metering).
  • Εγκατάσταση μόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων.
  • Αντικατάσταση προσόψεων, με ολοκληρωμένα συστήματα κουφωμάτων και υαλοπινάκων υψηλών προδιαγραφών.
  • Αντικατάσταση των συστημάτων τεχνητού φωτισμού,με νέα συστήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Αντικατάσταση συστημάτων ψύξης, θέρμανσης, αερισμού,με συστήματα υψηλής απόδοσης.
  • Εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ενεργειακού ελέγχου.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ