Κατάταξη Καταλυμάτων

business woman at the reception of a hotel checking in

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά:

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων

Σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά για την λειτουργία των Τουριστικών καταλυμάτων:

 1. απαιτείται η ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης για όσα λήγει η πενταετία και στο σύνολό τους το αργότερο έως 31/12/2017
 2. κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του
 3. αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων και των Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)
 4. τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από Φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά είναι αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων, που ορίζει η σχετική νομοθεσία αναφορικά με

 •        τα κτιριακά,
 •        τον εξοπλισμό,
 •        τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με
 •        μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων, τα οποία αυξάνουν την βαθμολογία κάθε καταλύματος.

Το άθροισμα έχει ως αποτέλεσμα και την τοποθέτηση του καταλύματος στην ανάλογη κατηγορία.

Επί παραδείγματι, εγκατάσταση-εφαρμογή-λειτουργία και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001) πριμοδοτούν την συνολική βαθμολογία με 100-200 μόρια αναλόγως του Συστήματος.

Κατά αυτόν τον τρόπο τα Τουριστικά Καταλύματα μέσα από «έξυπνες» και απλές ενέργειες μπορούν να αυξήσουν την μοριοδότησή τους, μεταβαίνοντας σε ανώτερη κατηγορία – κατάταξη, τόσο σε ότι αφορά τα κλειδιά (για ενοικιαζόμενα δωμάτια) όσο και για τα αστέρια (για Ξενοδοχεία).

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικά για το τουριστικό κατάλυμα και σε περίπτωση ελέγχου από το ΞΕΕ, θα ελεγχθεί η γνησιότητά τους. Σε περίπτωση δε, ευρημάτων ανακριβών στοιχείων από τους επιθεωρητές η επιχείρηση μπορεί να υποστεί σημαντικότατες κυρώσεις.

Η παραπάνω διαδικασία προσαρμογής έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2017, αλλά η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, η απαραίτητη προετοιμασία τους και οι τροποποιήσεις που μπορεί να χρειασθούν να γίνουν μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρες.

Η Εταιρεία μας με την μακρόχρονη πείρα της είναι σε θέση να βοηθήσει την επιχείρηση σας στο σημαντικό αυτό στάδιο της προαξιολόγησης και της προετοιμασίας για την τελική επιθεώρηση

Η εμπειρία των ανθρώπων μας μπορεί να σας βοηθήσει στο να μπορέσετε να αξιολογήσετε σωστά το τουριστικό σας κατάλυμα να προχωρήσετε -εάν επιθυμείτε- στην αναβάθμιση της κατηγορίας του, που θα σας οδηγήσει και στην καλύτερη αξιολόγησή σας από τα διεθνή τουριστικά site.

.

 • Προέλεγχος κατάταξης κλειδιών | αστεριών

Με βάση την παραπάνω νομοθετική πρόβλεψη, η ομάδα της Mobidec σας κατευθύνει και μπορεί να συμβουλεύσει τους ιδιοκτήτες σχετικά με τις νέες προδιαγραφές για την Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων. Η ταξινόμηση αυτή αφορά την κατάταξη των ξενοδοχειακών μονάδων σε αστέρια και των επιπλωμένων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων-δωματίων σε κλειδιά.  Η πρόταση για προέλεγχο της μονάδας σας,  σας αποτρέπει από μη αναμενόμενα αποτελέσματα και περιττά έξοδα.

 • Σχεδίαση προτεινόμενων παρεμβάσεων

Μέσω κατευθυνόμενων τροποποιήσεων και λειτουργικών παρεμβάσεων που είμαστε σε θέση να προτείνουμε, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν την κατάταξη που θα ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες και στους σκοπούς τους.

 • Συνεργασία με εταιρείες πιστοποίησης

Η εμπειρία και η  κατάρτισή μας πάνω σε θέματα επιθεωρήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων, μας δίνει το προνόμιο να παρέχουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων στα αστέρια ή τα κλειδιά που επιθυμείτε.  Η πολυεπίπεδη συνεργασία μας με τις πιο διακεκριμένες εταιρείες πιστοποίησης επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά μας στα θέματα των κατατάξεων

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ